Impact van COVID 19-maatregelen voor THOP

In functie van de stopzetting van de verspreiding van het corona-virus heeft de Belgische overheid drastische, maar terechte maatregelen genomen.

Ondanks dat deze maatregelen ons niet rechtstreeks raken, nemen we toch onze verantwoordelijkheid door zelf enkele maatregelen te nemen.

THOP-maatregelen

  • Alle geplande meetings, sollicitaties of andere persoonlijke zaken worden in onderling overleg verplaatst of online gehouden.
  • Onze THOPpers blijven online bereikbaar maar zullen in de mate van het mogelijke van thuis werken. Wij raden je aan om hetzelfde te doen!
  • Vragen over de impact van het coronavirus op jouw supply chain- en procurement activiteiten zijn altijd welkom. Het nodigt uit om samen te bekijken hoe we deze crisis kunnen overleven!

We hopen dat zowel onze, als de maatregelen van de overheid hun werk doen en snel zorgen voor een normale gang van zaken. Tot snel.

Het THOP-team