Procurement Transformation

Om kostenbesparingen op de bedrijfsresultaten door te voeren en de globale efficiëntie van een organisatie te verbeteren, concentreert THOP zich, bij de integrale omvorming van aankoopdiensten, op het optimaliseren van de volledige organisatiestructuur, processen en systemen. 

Door het gestructureerde programma van THOP worden bedrijven waarmee we werken, leider op het gebied van aankoopprestaties. 

De aankoopfunctie opnieuw hertekenen

Kostenbeheer- en kostenbeperking zijn een essentiële noodzaak voor bedrijven geworden. Meer dan ooit beseffen organisaties dat aankoopontwikkeling mee de sleutel is tot hun ROE door aanhoudend uit te kijken naar aankoopbesparingen en voortdurend de leveranciersrelaties te verbeteren. 

Door onze frisse ideeën te combineren met een ongeëvenaarde ervaring helpen wij klanten best-practice processen te ontwikkelen, vernieuwende technologieën toe te passen, standaarden en meetinstrumenten aan te reiken alsook aankoopmodellen te ontwerpen die uitmonden in Procurement Leadership. Onze praktische benadering voorziet in de ontwikkeling van een complete aankoopfunctie recurrente verregaande kostenbesparingen. 

Beoordeling en ontwerp van uw organisatie

De beste aankooporganisatieprojecten om te ontwikkelen zijn deze met de moeilijkste vragen waarop wij de slimste antwoorden vinden. THOP definieert de rol en de verantwoordelijkheden van de aankooporganisatie en evalueert de aanwezige en/of gewenste vaardigheden, competenties en begeleidt bedrijven in make-or-buy beslissingen of het inzetten van een centrale of decentrale aankoopafdeling. 

THOP richt zich niet alleen op de aankoopvaardigheden die door het bedrijf heen moeten worden ontwikkeld, maar helpt ook de naleving ervan te bepalen en begeleidt bedrijven hoe om te gaan met Maverick Buying of andere valkuilen die uw aankoopprestaties kunnen ondermijnen.