Assessments

De assessments die we aanbieden zijn modulair opgebouwd en kunnen variëren van een halve dag tot een volledige dag assessment. Het betreft een combinatie van enerzijds interactieve testen, waarbij de 4 tot 5 meest belangrijke vakcompetenties en de bijhorende competentieniveaus onderzocht worden en anderzijds een gedragscompetentie gedreven assessment.

Gedragscompetenties

Vooraf wordt aan de kandidaat gevraagd online een vragenlijst in te vullen. De uitkomst van de vragenlijst leidt tot een beschrijving en karakterisering van verschillende typen. Elk type heeft zijn eigen sterkten en bekwaamheden, die tijdens het assessment besproken worden.

Vakcompetenties

In overleg met u worden de kerncompetenties vastgelegd, dewelke via interactieve cases getoetst worden. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit tal van aan de functie gerelateerde vakcompetenties.