Recap Inkooptrendrapport 2020

Een samenwerking tussen Supply ValueNEVI en VIB leverde het inkooptrendsrapport 2020 op. Aan de hand van een online enqûete die verspreid werd onder inkoopprofessionals, werden de verschillende trends van het aanstormende jaar gedefinieerd. 

Onderzoeksopzet

De enquête werd ingevuld door 195 inkoopprofessionals, waarvan de meerderheid (76%) in Nederland werkt, gevolgd door één vijfde (21%) van de respondenten die hun job op Belgische bodem uitoefenen. In de online enquête werden de respondenten gevraagd in welke mate ze prioriteit zouden toekennen aan 16 inkoop-gerelateerde thema’s in 2020. Hiervoor werd een vijfpuntschaal gebruikt, waarbij 1 voor lage prioriteit en 5 voor hoge prioriteit staat.

De respondenten werden tevens gevraagd welke thema’s volgens hen een grote rol zouden spelen binnen 5 jaar. Innovatie in samenwerking met leveranciers en co-creatie stonden met stip op één. Plaats twee en drie waren respectievelijk voor Big Data Analytics en Artificial Intelligence weggelegd.

Inkooptrends 2020

Uit het onderzoek blijkt echter dat inkoopprofessionals in 2020 nog niet van plan zijn om aan de slag te gaan met industrie 4.0 gerelateerde onderwerpen als Big Data Analytics en Artificial Intelligence, maar eerder de aandacht leggen op de basics van procurement, zoals business alignment en contract- en leveranciersmanagement. Desondanks geven de respondenten wel aan dat industrie 4.0 in de toekomst een grote rol gaat spelen. Daarop aanhakend zijn aanbevelingen geformuleerd die een pad uitstippelen en uw organisatie stapjes steeds verder (data)volwassen maken.

De bottom line is: begin bij het begin en werk in kleine stapjes naar boven. Het heeft immers weinig zin om geavanceerde Artificial Intelligence toepassingen binnen inkoop te implementeren zonder dat er een solide basis voor contractmanagement is gelegd. Supply Value raadt aan te beginnen met het in kaart brengen van het huidige volwassenheidsniveau. Dit kan helpen om te bepalen welke koers de organisatie het beste kan varen om uiteindelijk de stip op de horizon te bereiken. Daarnaast geeft dit handvatten om een prioritering in de te volgen stappen aan te brengen.

Het volledige onderzoek kan je hier downloaden: inkooptrends 2020
Artikel door Supply Value