Oktober 10, 2019 | Seminar samenvatting – Zo leidt duurzaam aankopen tot kostenreducties

The House Of Procurement organiseerde op 10/10/2019 in haar levendige kantooromgeving van het HQ Greenhouse te Mechelen haar 2e. seminar: Zo leidt duurzaam aankopen tot kostenreducties.

De opzet van dit seminar bestond eruit de aanwezige deelnemers – deze keer vooral procurement professionals- hierover (nieuwe) inzichten te verschaffen én hen vooral een verhaal mee te geven waarmee ze bij hun management kunnen aankloppen over hoe duurzaam aankopen tot kostenreducties kan leiden.

Waar ging het concreet over?

In sommige bedrijven is de verwachting van aankoop beperkt tot kostenreducties. Door deze verwachtingen, die vanuit het management naar aankoop worden gesteld, dreigt de aankoper hieraan ten onder te gaan. Zijn eigen bestaansrecht is hier vaak aan gekoppeld. En zo komt de aankoper in een vicieuze cirkel terecht. Dat is heel jammer, want de organisatie zou juist de toegevoegde waarde van de aankoper moeten zien.

Hoe kunnen wij als aankopers onze andere meerwaarden voor een organisatie aantonen? Hoe neem je hierbij als aankoper het heft in handen?

Bij make-or-buy vraagstukken of strategische aankoopprojecten gaan aankopers meestal methodische te werk.  Ze zien heel wat collega’s waarmee ze change trajecten bespreken en streven naar een wederzijds begrip voor elkaars functie, … wat we dus ook doen met de financial controller, die als doel heeft om duidelijkheid van de cijfers naar de budgethouders aan te tonen, … terwijl de nieuwe aankoper best wat meer toegevoegde waarde kan bieden.

Maar hoe? Hij kan door met de juiste kennis en vaardigheden de organisatie helpen door aankoopstrategieën te verbeteren, financiële meetsystemen te ontwikkelen en draagvlak te creëren door een case te vertalen naar kostenreducties en verbeterinitiatieven.

Vanuit deze vraagstukken had The House of Procurement 3 bijzondere topaankopers en financiële specialisten bij elkaar gebracht om hierover hun visies, ervaringen en getuigenissen te delen.

Nadat Ronald Jordens, Managing Partner van The House of Procurement  de aftrap gaf voor een  innoverende en inzichtrijke voormiddag, gaven onze keynotes hun visie op duurzaam aankopen, waarnaar ruim een 100-tal gespitste oren luisterden.

Keynote trio

Ons keynote trio bestond uit Gudrun Lemli, Program Director Zero-Based Costing bij Heineken, Philippe Cartonnet, Management Consultant en Interim Manager at Oxygen Partners en Thierry Decocq, Procurement Expert and Cost Optimization Consultant bij YQ Purchasing.

Gudrun Lemli vs Zero-Based Budgetting

Gudrun Lemli beet de spits af en kwam voor ons publiek speciaal vanuit Amsterdam over en buigt terug op een Procurement carrièrepad van meer dan 20 jaar oa bij Interbrew, DHL, Deutsche Post, Ideal Standard, Reynaers Aluminium, Alken-Maes en sinds 5 jaar binnen de Heineken Groep, … waar zij functies bekleedde op senior management niveau.

Dia ZBC uit presentatie Gudrun Lemli

Gudrun gaf een uitéénzetting over de mythe rond Zero-Based Budgetting. Hoe een bestaande “besproken” methodologie -waarover al heel wat consultancy papers zijn geschreven- kan worden gebruikt op een duurzame wijze én met impact op de bottom-line van uw organisatie.  Vanuit haar ruime werkervaring zoomde Gudrun op dit terrein in:

  • Waarover gaat ZBC en waar gaat het over?
  • Wat is het verschil tussen pure kostenreductie projecten en de wijze waarop deze op een duurzame manier zichtbaar in uw balans- en resultatenrekening verankerd kan worden?
  • Worden zo’n projecten vanuit Finance dan wel vanuit Procurement getrokken?
  • Wat brengt ZBC voor Procurement op en hoe kan Procurement hiermee versneld bijdragen aan de strategie van het bedrijf?
  • Hoe hiermee samenwerken met Finance Business Control?

Hierbij gingen volgende drie mythes voor de bijl:

  • Indien het niet van toepassing is van de top tot de bottom van het bedrijf, is het geen Zero-Based Budgeting.”
  • “Zero-Based Budgeting is gewoon een agressievere versie van de zelfde antieke productiviteitsinitiatieven.”
  • “ Zero-Based Budgeting gaat enkel over cost cutting.”

Vanuit haar ervaring en toegepast op haar werk bij Heineken toonde ze aan hoe de aanpak en het model van Zero-Based Costing al na anderhalf jaar een zichtbaar effect had op de kostenstructuur bij de drankengigant.

Philippe Cartonnet vs Financial Dashboards

Vervolgens deelde Philippe Cartonnet zijn best -practices bij het bouwen van financiële dashboards en hoe hiermee organisaties te ondersteunen bij het realiseren van strategische en tactische doelstellingen dienen.

Eén van de grootste uitdagingen van elke aankoopafdeling is hoe kostenreducties dan wel -vermijdingen zichtbaar en transparant te maken. En hoe de follow-up van deze besparingen te realiseren? Ook hoe over te communiceren over de toegevoegde waarde van Procurement als ondersteuning naar Sales, Marketing, Operations en Finance, … om niet te spreken hoe om te gaan met de interne politieke spanningsvelden.

Philippe verdiende overheen de afgelopen 20+ jaar zijn strepen als financieel specialist en consultant bij verschillende organisaties, vooral in de business services sector. Hij deed zijn what & how-aanpak voor het uitbouwen van financiële dashboards uit de doeken.

WHAT Approach by Philippe Cartonnet

Zijn duidelijke en eenvoudige strategie zorgt ervoor dat deze toepasbaar is op heel wat verschillende cases en de aanwezigen binnen hun eigen bedrijf of werkveld meteen aan de slag kunnen om transparant en gestroomlijnd te reporten over verwachte savings met een bottom-line impact.

Thierry Decocq vs NIET-kopen!

Last but not least kreeg Thierry Decocq het woord. Een loopbaan langs onder meer Glaverbel, The Cotton Group, PepsiCo, DeSter en GSK zorgde ervoor dat Thierry al heel wat aankoopstrategieën zag passeren.

Hoe onderhandelen met monopolisten

Thierry provoceerde het publiek met zijn standpunt dat “het goedkoopste gaat niet over de beste prijs te onderhandelen, maar eerder over het NIET te kopen”. Hij gaf een uiteenzetting over hoe de aankoopfunctie evolueert: van ‘citroenperser’ over ‘waardecreatie’ naar ‘waardemeter’.  

En had het over hoe tegenwoordig aankopers worden beoordeeld op de ‘meerwaarde’ die zij voor de business kunnen realiseren alsook in welke mate aankopers meer en meer gewaardeerd worden op hun succes bij het in vraag stellen van de interne behoeften. Nog straffer: Thierry pleit voor NIET uitgeven van het geld; wat spontaan gedacht natuurlijk indruist tegen de DNA van de aankoper die zijn reden van bestaan nog ten onrechte ziet als juist WEL aankopen.

Nieuwe aankoopstrategieën en -technieken die sterk berusten op de creativiteitsaanpak werden door hem voorgesteld dmv praktische voorbeelden uit de praktijk.

Aankopers die niet de geringste creativiteit in zich hebben kregen tips en tricks mee om toch nieuwe onderhandelingsopties te creëren en zo het resultaat van de negotiaties voor leverancier én interne klant, opmerkelijk te verbeteren. Hoe werkt dat in uw organisatie?

Entertainment vs einde seminar

Na deze entertainende derde presentatie nam Ronald het woord om de sprekers te bedanken en in de bloemetjes te zetten met een geschenk vanwege THOP.

Om het vruchtbare seminarie af te sluiten, werd een lunch en netwerkevenement voorzien. Terwijl onze gasten zich te goed deden aan de broodjes, wraps en foodjars, werden er ongetwijfeld ook innovatieve ideeën en business cards uitgewisseld.

The House Of Procurement zelf blikt alvast terug op een geslaagde tweede editie van haar seminarie en bedankt nogmaals alle aanwezigen en sprekers.

Klik hier voor onze contactgegevens en om meer informatie over dit thema te ontvangen of als u met ons van gedachten wil wisselen over welk type aankopers u hiervoor nodig hebt. Of klik hier als u benieuwd bent wat ons volgende seminarie in petto heeft

Graag tot binnenkort en een hartelijke groet,

Ronald JordensManaging Partner