10/10/2019 Free Seminar | Zo Leidt Duurzaam Aankopen tot Kostenreducties

In dit GRATIS seminar staan het duurzaam verankeren van kostenreducties en de vereiste veranderingen op aankoopafdelingen centraal.

In sommige bedrijven is de verwachting van aankoop beperkt tot kostenreducties. Door deze verwachtingen, die vanuit het management naar aankoop worden gesteld, dreigt de aankoper hieraan ten onder te gaan. Zijn eigen bestaansrecht is hier vaak aan gekoppeld. En zo komt de aankoper in een vicieuze cirkel terecht. Dat is heel jammer, want de organisatie zou juist de toegevoegde waarde van de aankoper moeten zien.

Hoe kunnen wij als aankopers onze andere meerwaarden voor een organisatie aantonen? Hoe neem je hierbij als aankoper het heft in eigen handen?

Bij make-or-buy vraagstukken of strategische aankoopprojecten gaan aankopers meestal methodische te werk. Ze zien heel wat collega’s waarmee ze change trajecten bespreken en streven naar een wederzijds begrip voor elkaars functie, … wat we dus ook doen met de financial controller die als doel heeft om duidelijkheid van de cijfers naar de budgethouders aan te tonen, terwijl de nieuwe aankoper best wat meer toegevoegde waarde kan bieden. Maar hoe? Hij kan door met de juiste kennis en vaardigheden de organisatie helpen door aankoopstrategieën te verbeteren, financiële meetsystemen te ontwikkelen en draagvlak te creëren door een case te vertalen naar kostenreducties en verbeterinitiatieven.

Na dit seminar heb je een verhaal waarmee je bij jouw management kan aankloppen over hoe duurzaam aankopen tot kostenreducties kan leiden. Als je het initiatief neemt en je komt met voorstellen die een impact hebben op de bottom-line en waar het management niet om heen kan, … hierop wachten zij waarschijnlijk.

Dit seminar richt zich vooral op leidinggevende aankopers, aankoopmanagers, directieleden alsook op HR-functies die aankopers rekruteren of instaan voor de interne ontwikkeling ervan. Bekijk hieronder alvast de foto’s van het event zelf!

Previous
Next